Direkt zum Inhalt
x

Mathematik/IKT

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 14. Mai 2021 

Deutsch/Englisch

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 12. Mai 2021 

Deutsch / IKT (A2)

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 11. Mai 2021 

Alphabetisierung Stufe 1-2

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 12. Mai 2021 

Deutsch / IKT (A1.1)

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 12. Mai 2021 

Deutsch / IKT (A1.2)

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 12. Mai 2021 

Alphabetisierung Stufe 2

Oktober 2020 - Mai 2021

Kursdauer: 27. Oktober 2020 - 12. Mai 2021 

Deutsch / IKT (A2+)

April 2020 - Dezember 2020

Kursdauer: 7. April 2020 - 23. Dezember 2020 

Deutsch / IKT (A1.1)

April 2020 - Oktober 2020

Kursdauer: 1. April 2020 - 19. Oktober 2020 

Alphabetisierung Stufe 1-2

April 2020 - Oktober 2020

Kursdauer: 1. April 2020 - 20. Oktober 2020 

Basisbildungskurse für Frauen abonnieren